Contents

ኢትዮ ቴሌኮም

ኢትዮ ቴሌኮም የሰው ኃይል አቅሙን ለመገንባት ባለመ መልኩ ከአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በጣምራ የሚያኪያሂደውን የቴሌኮም ኢንጅነሪንግ የድህረ ምረቃ ትምህርትን ከሚከታተሉ የኩባንያው ሠራተኛ ተማሪዎች ውስጥ ለምርቃት የሚያበቁ መስፈርቶችን ላሟሉ 37 ተማሪዎች የእውቅና ስነስርአት ቅዳም ህዳር 22, 2011ዓ.ም በካፒታል ሆቴል ተኪያሂዷል።

ለሁሉም የAAiT መደበኛ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች

የ 2011ዓ.ም የተማሪዎች ህብረት ተወካይ ምርጫን ለማከናወን እንዲረዳን ሁሉም የ AAiT ተማሪዎች በተገኙበት ሁለት አስመራጭ ተማሪዎችን መምረጥ አስፈላጊ ሆኖተገኝቷል፡፡
በመሆኑም ሁሉም የAAiTመደበኛ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች ህዳር 12ቀን2011ዓ.ም ከቀኑ 7፡30(ከሰዓት) በAAiTመሰብሰቢያ አዳራሽ(AAiTAuditorium) እንድትገኙ እናሳስባለን፡፡

Pages